Απόφαση για την ίδρυση Λαϊκών Αγορών Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων

Απόφαση για την ίδρυση Λαϊκών Αγορών Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων

Απόφαση για την «Ίδρυση Λαϊκών Αγορών Δήμου Τριφυλίας» πήρε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

Η απόφαση αφορά στις Λαϊκές Αγορές σε Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους. Όσον αφορά στη Λαϊκή Αγορά Κυπαρισσίας δεν υπάρχουν αλλαγές. Αλλαγή στην τοποθεσία υπάρχει για τη Λαϊκή Αγορά των Γαργαλιάνων. Για την πόλη των Φιλιατρών η απόφαση της ΕΠΖ διαφέρει από την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου.

Κυπαρισσία
Σύμφωνα με το πρακτικό της απόφασης, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας με την αριθ. 05/2021 απόφασή του πρότεινε ως χώρο λειτουργίας της υπό ίδρυση Λαϊκής Αγοράς το χώρο του Δημαρχείου, επί της οδού Αλεξοπούλου και στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων έμπροσθεν αυτού.

Με το υπ. αριθ. 2670/10-03-2022 έγγραφο του αρμοδίου τμήματος ζητήθηκε η γνώμη του Α.Τ. Κυπαρισσίας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην ανωτέρω περιοχή. Το Α.Τ. Κυπαρισσίας με το υπ’ αριθμ. 1016/49/471-α/19-03-2022 έγγραφό του συνηγορεί για τις Λαϊκές Αγορές εδαφικής της αρμοδιότητας (Κυπαρισσία – Φιλιατρά), καθόσον η λειτουργία αυτών δεν έχει επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Φιλιατρά
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών με την αριθ. 3/12-03-2021 απόφασή του πρότεινε ως χώρο λειτουργίας της υπό ίδρυση Λαϊκής Αγοράς χώρο διαφορετικό από το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του οποίου η χωροθέτηση και οι διαστάσεις υποδείχθηκαν από τη Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα την οδό Β. Γεωργίου από την οδό Όθωνος και Αμαλίας έως και μετά την οδό Φρειδερίκης.

Με το υπ. αριθ. 2670/10-03-2022 έγγραφο του αρμοδίου τμήματος ζητήθηκε η γνώμη του Α.Τ. Κυπαρισσίας, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην ανωτέρω περιοχή.

Γαργαλιάνοι
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων με την αριθ. 4/12-03-/2021 απόφασή του πρότεινε ως χώρο λειτουργίας της υπό ίδρυση Λαϊκής Αγοράς την οδό Ν. Σκιαδά μετά το Κέντρο Υγείας μέχρι την εκκλησία των Αγίων Πάντων αριστερά και δεξιά της οδού Καποδιστρίου. Με το υπ. αριθ. 2670/10-03-2022 έγγραφο του αρμοδίου τμήματος ζητήθηκε η γνώμη του Α.Τ. Γαργαλιάνων, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην ανωτέρω περιοχή. Το Α.Τ. Γαργαλιάνων με το υπ’ αριθμ. 1016/49/294 α/23-03-2022 έγγραφό του γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Γαργαλιάνων υπό την προϋπόθεση διασφαλίσεως της άμεσης πρόσβασης στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων και στο Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αλευράς Παναγιώτης, ο οποίος ανέφερε: «Στην περίπτωση των Φιλιατρών ο χώρος που ήδη γίνεται η Λαϊκή είναι εύκολα προσβάσιμος στους καταναλωτές και διευκολύνει και τους πωλητές στον ανεφοδιασμό των πάγκων τους και την αποχώρησή τους. Επομένως ψηφίζω όπως οι εισηγήσεις των Τοπικών Συμβουλίων”.

Η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την υπ. αριθ. 3606/04-04-2022 εισήγηση και να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μειοψηφούντος του κ. Αλευρά Παναγιώτη.