Δ.Σ. Τριφυλίας: Εκ των υστέρων έγκριση (ή μη) μετακίνησης πιάτσας Κυπαρισσίας

Δ.Σ. Τριφυλίας: Εκ των υστέρων έγκριση (ή μη) μετακίνησης πιάτσας Κυπαρισσίας

Πάσχει νομιμότητας ή όχι η μετακίνηση από τις αρχές Φεβρουαρίου σύμφωνα με το νόμο;

Η «Έγκριση της με αριθ. 24/2021 ΑΕΠΖ με θέμα “Μετακίνηση έδρας στάθμευσης των ταξί (πιάτσα) σχ.43/2021 ΑΔΚΚ) στην Κυπαρισσία» είναι το 3ο θέμα στην ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας που συγκαλείται για σήμερα και ώρα 8.30 μ.μ.

Τα υπόλοιπα θέματα Η.Δ., όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής: Αναπροσαρμογή ή μη του ενιαίου τέλους καθαριότητος για το έτος 2022. Έγκριση της με αριθ. 7/2022 ΑΕΠΖ με θέμα «Το υπ. αριθ. Οικ. 246/83/09-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης  του Δήμου Τριφυλίας με θέμα «Ολοκλήρωση διάνοιξης Δημοτικής Οδού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοπανακίου (Ο.Τ33),Δ Ε Αετού Δήμου Τριφυλίας». Έγκριση της με αριθ. 10/2022 ΑΕΠΖ με θέμα «Η από ΔΤΥ 194/29-03-2022 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης ΤΥ και ΠΠ για την άδεια τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα (2527) Κυπαρισσία. Έγκριση της με αριθ. 8/2022 ΑΕΠΖ με θέμα «Η με αριθ.3606/04-04-2022 εισήγηση για ίδρυση λαϊκών Αγορών Δήμου Τριφυλίας». Έγκριση Εισόδου-Εξόδου επί της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας-Πύργου και Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αστικές αναπλάσεις ΔΕ Αετού».

Για το θέμα της μετακίνησης της πιάτσας ταξί στην Κυπαρισσία θυμίζεται πως σε σχετικό ρεπορτάζ στο «Θ» στις 4 Ιανουαρίου γράψαμε ότι «κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων ή και μισθωτές ακινήτων που διατηρούν καταστήματα, ιατρεία και γραφεία στην οδό νοσοκομείου και πλησίον αυτής, πληροφορηθέντες την πρόθεση του δημάρχου Τριφυλίας να μεταφερθεί εκεί η πιάτσα των ταξί, ερήμην τους, από το Νοέμβριο του 2021 συνέλεξαν υπογραφές και απέστειλαν σχετική αίτηση προς το δήμαρχο Τριφυλίας, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου και την οποία κοινοποίησαν σε επικεφαλής παρατάξεων, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας προκειμένου να λάβουν γνώση.

Για την αίτηση αυτή όμως δεν έγινε καμία ενημέρωση και αναφορά στη συνεδρίαση της ΕΠΖ Τριφυλίας στις 27 Δεκεμβρίου 2021 (όπου ελήφθη απόφαση για μετακίνηση της πιάτσας των ταξί) από τον πρόεδρό της, αντιδήμαρχο Αντώνιο Βλάχο, παρότι από τις 21 Δεκεμβρίου 2021 απεστάλη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σχετικό μήνυμα με την αίτηση και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης ειδικών επιστημόνων. Επίσης, η αίτηση δεν τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας παρότι έως σήμερα έχουν διεξαχθεί πολλές συνεδριάσεις και ενώ είναι το θεσμικό όργανο που θα πρέπει να αποφασίσει για τη μετακίνηση της πιάτσας των ταξί, αφού αυτό ρητά αναγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), η οποία αποτελεί εισήγηση προς το Δ.Σ. Τριφυλίας!».

Στην αίτηση εκ μέρους των κατοίκων, που υπογράφεται από 31 άτομα (κατοίκους ή μισθωτές ακινήτων της οδού νοσοκομείου και πλησίον αυτής), μεταξύ άλλων αναγράφεται: «Κύριε δήμαρχε, είμαστε όλοι κάτοικοι, μόνιμοι ή περιστασιακοί, ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων, επί της οδού Νοσοκομείου στην Κυπαρισσία ή πλησίον αυτής. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι υπάρχει η σκέψη να μεταφερθεί η πιάτσα των ταξί στην οδό Νοσοκομείου, όπου βρίσκονται οι κατοικίες, τα ιατρεία και τα καταστήματά μας. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μαζί σας. Ως ιδιοκτήτες και μισθωτές ακινήτων (κατοικιών, ιατρείων και καταστημάτων) της γειτονιάς αυτής είμαστε τελείως αντίθετοι στη μεταφορά της πιάτσας των ταξί στην οδό Νοσοκομείου. Πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση της πιάτσας των ταξί θα μετατρέψει το μικρό και όμορφο δρόμο μας σε μία θορυβώδη γειτονιά, με πολλή κίνηση και καυσαέρια από την κυκλοφορία των ταξί. Αυτό, βεβαίως, θα επηρεάσει άμεσα και την καθημερινή διαβίωσή μας στη γειτονιά αυτή, ακόμη και την ψυχική και σωματική υγεία μας. Σας προσκομίζουμε με την παρούσα, σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, την οποία σας έχουμε ήδη αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, των Αθανασίου Χασιακού, αναπληρωτή καθηγητή — Διευθυντή Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων και Δημητρίου Θεοδωρακόπουλου, ομότιμου καθηγητή Οδοποιίας Τομέα Τεχνολογίας τον Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών, αμφότεροι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται οι λόγοι σχετικά με την ακαταλληλότητα της οδού Νοσοκομείου να φιλοξενήσει την πιάτσα των ταξί. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε θερμά να μη μετατρέψετε την ήσυχη και όμορφη γειτονιά μας σε μία θορυβώδη, βρώμικη και πολυσύχναστη περιοχή, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαβίωσή μας σε αυτή, αλλά να επιλέξετε ένα σημείο μακριά από κατοικίες για να μεταφέρετε την πιάτσα των ταξί».

Ποτέ μέχρι και τώρα δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για την αίτηση των κατοίκων. Οι δε αντιδράσεις ιδιοκτητών και κατοίκων συνεχίστηκαν και για τον προκάτ οικίσκο που τοποθετήθηκε και «κλείνει» όλο το πεζοδρόμιο και συνεχίζονται ακολουθώντας τη νομική οδό της Δικαιοσύνης, καθώς υποστηρίζουν ότι η μετακίνηση της πιάτσας, όπως έγινε, είναι παράνομη, καθώς δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της υπουργικής απόφασης του 2021.

Γιατί, αναρωτιούνται, δεν ενημερώθηκαν για την αίτησή τους τα μέλη της Ε.Π.Ζ. στις 27 Δεκεμβρίου; Γιατί από τις 27 Δεκεμβρίου δεν τέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά μόνο τίθεται στη σημερινή συνεδρίαση – ύστερα από 4 ολόκληρους μήνες και αφού ήδη παράνομα, όπως τονίζουν, μετακινήθηκε η πιάτσα στην οδό Νοσοκομείου; Μήπως επειδή κατέφυγαν στη Δικαιοσύνη; Πώς νομιμοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να εγκρίνει απόφαση της Ε.Π.Ζ. χωρίς την απόλυτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας; Εάν δεν τηρηθεί η νομοθεσία, δε θα ακυρωθεί η απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας ως μη νόμιμη; Απαντήσεις στις προαναφερθείσες απορίες ιδιοκτητών ακινήτων και κατοίκων της οδού Νοσοκομείου, προφανώς θα δοθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου