ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ενημέρωση για το γλοιοσπόριο

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ενημέρωση για το γλοιοσπόριο

Ενημέρωση για το γλοιοσπόριο κάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Ειδικότερα, σημειώνεται: «Το γλοιοσπόριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων σε ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς. Αποτέλεσμα των προσβολών είναι σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής.

Η περιοδική έξαρση της ασθένειας που παρατηρείται στα τελευταία χρόνια, φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας.

Το παθογόνο προσβάλλει κυρίως τους καρπούς, προκαλώντας ποικίλα συμπτώματα, ενώ προσβολές παρατηρούνται στα άνθη και στα φύλλα.

Η ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, γιατί στο στάδιο αυτό συμβαίνουν οι πρωτογενείς μολύνσεις, που αποτελούν τη βάση για τη διασπορά του μύκητα.

Η προσβολή των ανθέων θεωρείται σημαντική για τις περαιτέρω μολύνσεις και εξέλιξη της ασθένειας. Οι προσβολές στους καρπούς παρατηρούνται από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης προκαλώντας σε περιπτώσεις έντονων προσβολών την πρόωρη πτώση τους. Τα προσβεβλημένα άνθη ξηραίνονται, ενώ στα φύλλα εμφανίζονται καστανόχρωμες κηλίδες, οι οποίες συχνά καλύπτουν μέχρι και το μισό του ελάσματος.

Οι προσβολές από το παθογόνο ξεκινούν την άνοιξη, καθώς υπάρχει διαθέσιμο μόλυσμα στους μουμιοποιημένους καρπούς οι οποίοι βρίσκονται είτε επί των δέντρων είτε στο έδαφος στα φύλλα και στους κλαδίσκους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι προσβολές μπορεί να συνεχίζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Την περίοδο που διανύουμε υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία και η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 10-25°C, οπότε υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του παθογόνου μύκητα και κίνδυνος προσβολής των ανθέων.

Για τη διαχείριση της νέας μορφής της ασθένειας του γλοιοσπορίου είναι σημαντική η κατανόηση της επιδημιολογίας του παθογόνου και η εφαρμογή έγκαιρων καλλιεργητικών και χημικών επεμβάσεων.

Σημαντικό καλλιεργητικό μέτρο αποτελεί η αφαίρεση στις αρχές της άνοιξης των αφυδατωμένων καρπών που παραμένουν πάνω στο δένδρο από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο για να μειωθούν οι εστίες μόλυνσης από το γλοιοσπόριο.

Όσον αφορά στη χημική αντιμετώπιση, κρίσιμη επέμβαση αποτελεί ο ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα κατά του κρόκιασμα των ταξιανθιών (μόνο το 3% – 5% των ανθέων έχουν ανοίξει).

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας οι εγκεκριμένες δραστικές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), ανήκουν στις ομάδες των γουανιδικών, διθειακαρβαμιδικών, στρομπιλουρινών, τριαζολών και χαλκούχων.

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εγκεκριμένα σκευάσματα μπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_menu.aspx.

Θα πρέπει δε να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων, με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών του παθογόνου».