Δήμος Δυτικής Μάνης: Προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη

Δήμος Δυτικής Μάνης: Προσωρινή διαχείριση των  απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη

Η δυνατότητα να προωθήσει μέχρι και τις 5 του ερχόμενου Ιουλίου ποσότητα απορριμμάτων μέχρι 1.400 τόνων συνολικά στη μονάδα επεξεργασίας στην Παλαιόχουνη δίνεται στο Δήμο Δυτικής Μάνης μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εν λόγω σύμβαση για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων του πιο πάνω Δήμου της Μεσσηνίας προέκυψε, όπως σημειώνεται, λόγω της προσωρινής αδυναμίας του να διαχειριστεί κατά το τρέχον χρονικό διάστημα τα απορρίμματά του.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με τη ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης της Περιφέρειας, υπάγεται στη διαχειριστική ενότητα που θα εξυπηρετείται από τα μέσα του ερχόμενου καλοκαιριού στη μονάδα επεξεργασίας στην Καλλιρρόη, η οποία προορίζεται να διαχειριστεί τα απορρίμματα του συνόλου των Δήμων της Μεσσηνίας, όπως και των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας από την Αρκαδία.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ