Δήμος Τριφυλίας: Εκτάκτως σήμερα στην Ο.Ε. προσχέδιο προϋπολογισμού

Δήμος Τριφυλίας: Εκτάκτως σήμερα στην Ο.Ε. προσχέδιο προϋπολογισμού

Σε έκτακτη μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση συγκαλείται για σήμερα και ώρα 11.30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, με μοναδικό θέμα «Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)». Στην πρόσκληση αναγράφεται: «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς πρέπει άμεσα να υποβληθεί η απόφαση σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, προκειμένου να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2022, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».

Η.Γ.