Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αποχέτευση της Κορώνης

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι  για την αποχέτευση της Κορώνης

Οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Μελέτη των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορώνης» εγκρίθηκαν από το γενικό διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με την κατασκευή του έργου ο οικισμός της Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα αποκτήσει τις απαιτούμενες υποδομές δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα προστατευθεί το θαλάσσιο και υπόγειο υδατικό περιβάλλον της περιοχής από τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σήμερα είτε ανεπεξέργαστα είτε υποτυπωδώς επεξεργασμένα.

Αποχέτευση
Σύμφωνα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η εκτέλεση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα το πέρας της μόλυνσης των ακτών και του υδροφόρου ορίζοντα όλης της περιοχής, με επακόλουθο την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία της παραλίας Ζάγκα – Μεμί (Περιοχή NATURA 2000). Τέλος, με τη λειτουργία της μονάδας θα δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα στο Δήμο.

Πρόκειται για σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Το δίκτυο συλλογής των λυμάτων του οικισμού Κορώνης (μήκος δικτύου βαρύτητας 14.535,50 m – μήκος δικτύου καταθλιπτικών αγωγών 4.546,00 m)

-Τα 4 αντλιοστάσια του δικτύου

-Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο στις ΕΕΛ μήκους 2.960 m

-Τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας των Λυμάτων (ΕΕΛ), σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 10.685,75 m2

-Τον αγωγό διάθεσης των λυμάτων μήκους 26 m από τις ΕΕΛ στην λιμνοδεξαμενή και 15 μ από την λιμνοδεξαμενή στο ρέμα του Αγ. Μάρκου.

Βορειοδυτικά της Κορώνης
Το έργο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο στην περιοχή «Γκορτζόγλι» στο Χαροκοπιό της Κορώνης, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της Κορώνης, συνολικής επιφάνειας 10.685,75 m2, ενώ απέχει από τη θάλασσα 1.800 μέτρα περίπου.

Το γήπεδο έχει προσπέλαση σε αγροτικό δρόμο, με είσοδο στην Ε.Ο. Κορώνης – Πύλου, στο ύψος της Ασίνης.

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αναφέρεται ότι η λυματολάσπη που θα προκύπτει θα απομακρύνεται προς τα λειτουργούντα νόμιμα ΧΥΤΑ της περιοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει πλεονάζουσα λάσπη που δε δέχεται ο ΧΥΤΑ, θα διατίθεται σε νόμιμα ιδιωτικά κέντρα παραλαβής λάσπης όπου και μετατρέπεται σε βιολίπασμα.

Οι δε περιβαλλοντικοί όροι έχουν ισχύ για 15 χρόνια.

Της Βίκυς Βετουλάκη