Καλαμάτα: Επισκευή πεζοδρομίων και κατασκευή νέων

Καλαμάτα: Επισκευή πεζοδρομίων  και κατασκευή νέων

Οι παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας είναι διαρκείς. Συνεργεία του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθημερινά – σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει – προβαίνουν σε εργασίες αποκατάστασης φθορών και καταστραμμένων πλακών σε πεζοδρόμια.

Επίσης, σύμφωνα με ανάγκες που έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εκτελούνται και εργασίες κατασκευής νέων πεζοδρομίων και ραμπών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, παρεμβάσεις γίνονται σε κεντρικά σημεία και σε γειτονιές της πόλης.