ΚΑΣ: Αναβατόριο για άτομα με αναπηρίες και φωτισμός Κάστρου Καλαμάτας

ΚΑΣ: Αναβατόριο για άτομα με αναπηρίες  και φωτισμός Κάστρου Καλαμάτας

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που εκδόθηκε, στη σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν η έγκριση ή μη: α) «Αρχιτεκτονικής μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ και υποδομών εντός του Κάστρου Καλαμάτας» και β) «Μελέτης φωτισμού Κάστρου Καλαμάτας».

Τα δύο θέματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μνημείο της Καλαμάτας, ενώ η Εφορεία έχει συντάξει ειδική μελέτη. Από το περιεχόμενο των θεμάτων καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να εκτελεστούν εκείνα τα έργα που θα άρουν τα εμπόδια επισκεψιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Εξίσου σημαντικός είναι και ο φωτισμός του Κάστρου Καλαμάτας, αφού, μεταξύ άλλων, αναμένεται με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί και η επισκεψιμότητά του.

Η δε προσβασιμότητα θα εξασφαλιστεί με την κατασκευή αναβατορίου και με τη δημιουργία διαδρομής, ενώ στο αμφιθέατρο θα δημιουργηθούν θέσεις για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και αντίστοιχα WC .