Μήνυμα ειρήνης

Μήνυμα ειρήνης

Το δικό τους μήνυμα για «ειρήνη» θέλησαν να στείλουν μέσα από δράσεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Καλαμάτας και της “Φάρις”. Αφορμή ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δράσεις είχαν ως στόχο τη συμπαράσταση των μαθητών στους ανθρώπους και, κυρίως, στα παιδιά που σήμερα βιώνουν τη φρίκη του πολέμου. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ειρήνη και τον πόλεμο αξιοποιήθηκαν διδακτικές πρακτικές, κατάλληλες για την κάθε ηλικία και με διεύρυνση της έννοιας του πολέμου. Επίσης, αναδείχθηκε η ανάγκη για ειρήνη και υπήρξε έντονος προβληματισμός σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει ο πόλεμος στους ανθρώπους, την οικονομία, την πρόοδο και τον πολιτισμό (απώλεια ανθρώπινων ζωών, καταστροφή πόλεων, υποδομών, μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.).

Οι μαθητές των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας δημιούργησαν αφίσες και κατασκευές με φιλειρηνικά μηνύματα αναδεικνύοντας το πανανθρώπινο αγαθό της ειρήνης μέσα από τη μορφή ενός ψηφιακού βιβλίου.

Επίσης, τα σώματά τους σχημάτισαν λέξεις μεταφέροντας το μήνυμα για ειρήνης σ’ όλο τον κόσμο.

Α.Π.