Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αλλαγές στους όρους προσέλευσης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αλλαγές στους όρους προσέλευσης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Αλλάζουν από τη Δευτέρα, με απόφαση της Διοίκησης, οι όροι προσέλευσης των πολιτών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ειδικότερα, για τους ασθενείς που έχουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία:

-Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο

– Οι μη εμβολιασμένοι και οι μη νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο θα προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού έλεγχου (rapid test) για κορωνοϊό, εντός 48 ωρών, πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο.

Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τους συνοδούς ασθενών στα ΤΕΠ

-Κατ’ εξαίρεση για το ΩΡΛ Τακτικό Ιατρείο, όλοι οι ασθενείς (εμβολιασμένοι και μη, νοσήσαντες και μη) που προγραμματίζουν ραντεβού θα προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού έλεγχου (rapid test) για κορωνοϊό, εντός 48 ωρών.

Για τους συνοδούς των ασθενών που νοσηλεύονται:

-Όσοι συνοδοί παραμένουν με την έγκριση του κλινικού ιατρού για παροχή φροντίδας του ασθενή τους και είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, θα προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού έλεγχου (rapid test) για κορωνοϊό εντός 48 ωρών.

-Οι συνοδοί των ασθενών (μη εμβολιασμένοι και μη νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο) θα προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού έλεγχου (PCR) για κορωνοϊό εντός 48 ωρών.

Από τους οποιουσδήποτε ελέγχους εξαιρούνται οι ασθενείς και συνοδοί που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.