Ορίσθηκε η ομάδα επίβλεψης για την αρχαιολογική έρευνα στην Υπαπαντή

Ορίσθηκε η ομάδα επίβλεψης για  την αρχαιολογική έρευνα στην Υπαπαντή

Ένας αρχαιολόγος, ένα συντηρητής αρχαιοτήτων και ένας αρχιτέκτονας μηχανικός θα αποτελούν την ομάδα που θα επιβλέπει την αρχαιολογική έρευνα στην πλατεία της Υπαπαντής, σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Ομάδα επίβλεψης
Την ομάδα επίβλεψης των εργασιών του έργου θα αποτελούν οι:

-Δημοσθένης Κοσμόπουλος, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

-Σταυρούλα Πουλημενέα, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με βαθμό Α΄

-Δημήτριος Κουβαράς, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ΕΦΑ Μεσσηνίας με βαθμό Α΄.

Επικεφαλής της ομάδας και υπεύθυνος του έργου ορίσθηκε ο κ. Δημοσθένης Κοσμόπουλος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών και των εργασιών αρχαιολογικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

Ρόλος της ομάδας
Η κα Σταυρούλα Πουλημενέα αναλαμβάνει καθήκοντα επίβλεψης και συντονισμού των εργασιών συντήρησης και προστασίας των κινητών και ακίνητων μνημείων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, καθώς και την καθημερινή τήρηση του ημερήσιου φύλλου ημερολογίου του έργου.

Ο κ. Δημήτριος Κουβαράς αναλαμβάνει καθήκοντα επίβλεψης και συντονισμού των αρχιτεκτονικών, δομικών και λοιπών τεχνικών εργασιών, επίβλεψης της οργάνωσης και λειτουργίας του εργοταξίου, καθώς και την ευθύνη για την υλοποίηση του τεχνικού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό.

Ο ρόλος της επίβλεψης είναι πολύ σημαντικός για την οργάνωση και τον προγραμματισμό του έργου, την παρακολούθηση της προόδου του, την έγκαιρη επισήμανση και πρόταση επίλυσης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του.

Επίσης, η επίβλεψη φροντίζει για την καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου, τη σύνταξη εκθέσεων για την πορεία του έργου, την υποβολή έκθεσης περαίωσης των εργασιών και τη σύνταξη της έκθεσης απολογισμού του έργου.

Της Βίκυς Βετουλάκη