Ο.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου: Προχωρούν οι μελέτες για την παραλιακή σύνδεση Καλαμάτας – Μεσσήνης

Ο.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου: Προχωρούν οι μελέτες για την παραλιακή σύνδεση Καλαμάτας – Μεσσήνης

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Ειδικότερα για τη Μεσσηνία, σε πορεία ολοκλήρωσης και ανάδειξης του αναδόχου βρίσκονται οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των μελετών με σκοπό την κατασκευή γέφυρας στον Πάμισο, στην παραλία, για τη διασύνδεση της παραλιακής ζώνης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, καθώς και την κατασκευή νέου δρόμου από τα Αρφαρά και ειδικότερα και τον αυτοκινητόδρομο Τσακώνας-Καλαμάτας μέχρι τη Λάμπαινα, εκτιμώμενης αξίας 774.193,55 ευρώ.

Σε άλλες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, η επιτροπή προέβη στην έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου ηλεκτροφωτισμού στη επέκταση της οδού Λυκούργου, έως την συμβολή με την επαρχιακή οδό  Σπάρτη – Σκούρα – Γεράκι, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Ακόμα, ενέκρινε τη διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης της δημοτικής οδοποιίας στην Ελαφόνησο.

Επίσης, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 915.000 ευρώ έργο αντικατάστασης τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη, αφενός, προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ως προς την εκπόνηση των μελετών παράκαμψης της Τεγέας και του Άστρους και, αφετέρου, ειδικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας, Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου με αντικείμενο τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης στίβου “Παπαφλέσσεια” για τα έτη 2022 και 2023 στην Καλαμάτα.