Πόσες ψήφοι χρειάζονται για πλειοψηφία σε συνεδρίαση Δ.Σ. παρουσία προέδρου κοινότητας

Πόσες ψήφοι χρειάζονται για πλειοψηφία  σε συνεδρίαση Δ.Σ. παρουσία προέδρου κοινότητας

Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με την οποία διευκρινίζεται πόσες ψήφοι χρειάζονται για πλειοψηφία σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία προέδρου Κοινότητας, κοινοποίησε η Κοινότητα Καλαμάτας.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η ψήφος του προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του εκπροσώπου Κοινότητας είναι ισότιμη με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση που 41μελές συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπρόσωπος Κοινότητας θα προσμετρηθεί στον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου επί του οποίου θα υπολογιστεί η πλειοψηφία και το οποίο έτσι καθίσταται 42μελές. Ακολούθως, για τη λήψη απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον 22 θετικές ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου Κοινότητας.