Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο Αρχαίο Θέατρο και το Ιερό του Ασκληπιού στη Θουρία

Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο Αρχαίο  Θέατρο και το Ιερό του Ασκληπιού στη Θουρία

Άδεια για Αρχαιολογικές έρευνες από Μάιο έως Ιούνιο

Άδεια για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019, έδωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Η άδεια χορηγήθηκε στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και το ερευνητικό πρόγραμμα τελεί υπό τη διεύθυνση της δρος Ξένιας Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του ΥΠΠΟΑ.

Εργασίες

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για το 2022, στο πλαίσιο της παράτασης του ερευνητικού προγράμματος που αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της Αρχαίας Θουρίας, σύμφωνα με αίτημα που είχε υποβληθεί, θα είναι οι εξής:

-Συνέχιση της ανασκαφής στο αρχαίο θέατρο (θέση Ελληνικά)

-Ανασκαφή στο Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας (θέση Παναγίτσα). Συγκεκριμένα, επέκταση της ανατολικής πλευράς του ανασκαφικού σκάμματος κατά ένα μέτρο ανατολικά προκειμένου να αποκαλυφθεί η συνέχεια της ιωνικής στοάς που περιβάλλει το ναό, καθώς και ανασκαφικές τομές εντός του οικοπέδου (όμορο στα Δ του Ασκληπιείου) ιδιοκτησίας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (θέση “Περιβόλι” Άνθειας) όπου εντοπίστηκαν κατά τη γεωφυσική διερεύνηση αρχαία λείψανα

-Ανασκαφική διερεύνηση σε θέσεις καταλοίπων Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων στην περιοχή των Ελληνικών. Συγκεκριμένα, συνέχιση ανασκαφής στην ιδιοκτησία κληρονόμων Κ. Κρίκα, στις ιδιοκτησίες Α. Τσαγκλή και Κ. Μαλαπάνη, καθώς και στο βόρειο άκρο της αρχαίας ακρόπολης (ιδιοκτησία Β. Κουτραφούρη)

-Διενέργεια γεωφυσικής έρευνας σε έκταση-όμορη προς βόρεια με το χώρο του αρχαίου θεάτρου -ιδιοκτησίας Αθανασίου Δικαίου, επίσης στην περιοχή των Ελληνικών

-Συνέχιση καθαρισμών σε τμήμα του αρχαίου λατομείου στη θέση Πριονιστά.

Οι εργασίες θα διενεργηθούν εντός του χρονικού διαστήματος Μαΐου-Ιουλίου 2022 και θα διεξαχθούν με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας δια της αρχαιολόγου της Ε. Μαλαπάνη.

Η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στην ανατολική πλευρά του ανασκαφικού σκάμματος του ιερού του Ασκληπιού και της Υγείας θα γίνει αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στερέωσης του υπερκείμενου πρανούς, σύμφωνα με την τεχνικογεωλογική μελέτη που έχει εγκριθεί.

Της Βίκυς Βετουλάκη