Συνεργασία του νοσοκομείου με ιδιώτες καρδιολόγο και νεφρολόγο

Συνεργασία του νοσοκομείου  με ιδιώτες καρδιολόγο και νεφρολόγο

Με δύο ιδιώτες ιατρούς, ένα νεφρολόγο κι έναν καρδιολόγο, θα συνεργασθεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με έναν ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, καθώς οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό έχουν αυξηθεί εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας που έχει προκύψει λόγω του Covid -19 στο Καρδιολογικό Τμήμα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του νοσοκομείου

Επίσης, αποφασίσθηκε να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με έναν ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 55 αιμοκαθαρόμενους μόνιμα, ενώ διενεργεί περίπου 80 έκτακτες αιμοκαθάρσεις μηνιαίως. Παράλληλα διενεργεί νεφρολογικές εκτιμήσεις σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου και καλύπτει με αιμοκαθάρσεις τους ασθενείς της Covid-19 Παθολογικής Κλινικής, της ΜΕΘ Covid-19, της ΜΕΘ αλλά και της ΜΕΚ, κυρίως όμως υπάρχει ραγδαία αύξηση αιμοκαθαρόμενων ασθενών που νοσούν με Covid και προσέρχονται τόσο από τα ιδιωτικά κέντρα του νομού όσο και από τους κοντινούς νομούς.

Στον Οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται πέντε θέσεις νεφρολόγων, αλλά υπηρετούν μόνο τρεις, οι οποίοι καλύπτουν τις εφημεριακές ανάγκες κάθε μήνα καθημερινά.

Β.Β.