Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τρία οδικά έργα της Μεσσηνίας

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις  για τρία οδικά έργα της Μεσσηνίας

Συμβάσεις για την εκτέλεση τριών έργων υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τους εργολάβους που αναδείχθηκαν μειοδότες στους αντίστοιχους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν.

Ειδικότερα, υπογράφηκε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση ασφάλειας (πλέγματα –τεχνικά – ασφαλτικά) στην 4η επ. οδό Θουρία –Πολιανή – Δυρράχι», προϋπολογισμού 460.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία «Μπιτχαβά Κυριακή – Κριβάς Γεώργιος – Ομόρρυθμη Εταιρεία». Με μέση ποσοστιαία έκπτωση 43,09% το έργο θα εκτελεσθεί με το ποσό των 261.796,98 ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών τους 5 μήνες.

Επίσης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση της 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάμπος -Σταυροπήγιο Προσήλιο)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με τον εργολάβο «Βινατσέλας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου». Με μέση ποσοστιαία έκπτωση 49,45%, το έργο θα εκτελεσθεί με 253.954,90 ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών τους 4 μήνες.

Τέλος, υπογράφηκε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- βελτίωση ασφαλείας 9ης επ. οδού (τμήμα Καλαμάκι- Κορώνη)», προϋπολογισμού 1.028.731 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφτηκε με την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Αφοί Β. Καραλέκα Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Λατομική Μελετητική Οικοδομική Τουριστική Βιομηχανική Εταιρεία».

Με μέση ποσοστιαία έκπτωση 49,66% το έργο θα εκτελεσθεί με 520.337,72 ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών τους 5 μήνες.
Β.Β.