450.000 ευρώ περίπου στους Δήμους της Μεσσηνίας για τα σχολεία

450.000 ευρώ περίπου στους  Δήμους της Μεσσηνίας για τα σχολεία

28.050.0000 ευρώ αποδίδει συνολικά  στους Δήμους για τα σχολεία το υπουργείο Εσωτερικών με την απόφαση με θέμα “Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Το ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στους Δήμους της Μεσσηνίας καταβάλλονται τα εξής ποσά: Καλαμάτας 180.410, Δυτικής Μάνης 19.500, Μεσσήνης 46.210,00 ευρώ, Οιχαλίας 19.820, Πύλου- Νέστορος 42.610 και Τριφυλίας 51.660 ευρώ.