Αναβάθμιση υποδομών Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Αναβάθμιση υποδομών Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata).

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 20 (και ώρα 11.00 μ.μ.) έως και Σάββατο 21 Μαΐου (και ώρα 9.00 π.μ.). Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δε θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με:

•Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

•Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

•Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και υπουργείου Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α.

•Υπηρεσίες σχετικές με COVID-19.

Όπως και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.