Δ.Σ. Τριφυλίας: Αναπάντητες οι ερωτήσεις Παναγιωτοπούλου για ακυρώσεις αποφάσεων διαγωνισμών

Δ.Σ. Τριφυλίας: Αναπάντητες οι ερωτήσεις Παναγιωτοπούλου για ακυρώσεις αποφάσεων διαγωνισμών

Ερωτήσεις για τις αλλεπάλληλες ακυρώσεις αποφάσεων που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες του Δήμου Τριφυλίας από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έθεσε προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας το βράδυ της Τρίτης, απόντος του κ. Λεβεντάκη, η Χάιδω Παναγιωτοπούλου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τι θα γίνει, κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) που διαρκώς ακυρώνονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων; Για ποιον λόγο; Τι γίνεται; Μήπως θα πρέπει με περισσότερη σύνεση να εισάγονται τα θέματα και να ψηφίζονται; Αφορούν θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών. Αφορούν θέματα διαφάνειας, ηθικής τάξης, νομικής τάξης».

Απαντήσεις στις ερωτήσεις, ωστόσο, εξ όσων κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί λόγω των εντάσεων που επικράτησαν στο Σώμα προ ημερήσιας διάταξης και της διαδικασίας όπως εξελίχθηκε, δε δόθηκαν, καίτοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία ο πρόεδρος της Ο.Ε. και αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος και οι αντιδήμαρχοι και μέλη της Ο.Ε., Αντώνιος Βλάχος και Νικόλαος Φρούσος, όπως και οι αντιδήμαρχοι Σωτήριος Μπακούρος και Μαρία Παναγοπούλου…

Του Ηλία Γιαννόπουλου