Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σήμερα για τον προϋπολογισμό

Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σήμερα για τον προϋπολογισμό

Στη 19η τακτική μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση έτους 2022 συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την Τρίτη, στις 8.30 το βράδυ, με μοναδικό θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου