Δημήτρης Δριμής: Ενίσταται και ζητά ακύρωση συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας

Δημήτρης Δριμής: Ενίσταται και ζητά ακύρωση  συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας

Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας» Τριφυλίας, Δημήτρης Δριμής, ενίσταται ως προς τη νομιμότητα της 18ης/27-04-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας για μια σειρά λόγων που παραθέτει σε έγγραφό του – σημείωση/ένσταση προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Τριφυλίας και το συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Πάτρα, ζητώντας την ακύρωσή της.

Στη σημείωση/ένσταση που παρακαλεί να καταχωρηθεί στα πρακτικά της ως άνω συνεδρίασης (1) αναγράφεται: «Ο πρόεδρος και το προεδρείο, για άλλη μια φορά, δε φρόντισαν, για την προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Από τα 22 παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, 17 έλαβαν μέρος με φυσική παρουσία και 5 με τηλεδιάσκεψη. Οι συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη (5 τον αριθμό) κληθήκαμε, για άλλη μια φορά, να βρισκόμαστε επί ώρες μπροστά σε μια βουβή και χωρίς εικόνα οθόνη υπολογιστή και να στείλουμε την επόμενη της συνεδρίασης ημέρα τις τοποθετήσεις και προτάσεις μας με email. Η τηλεδιάσκεψη, για άλλη μια φορά, με αποκλειστική ευθύνη του προέδρου, δε λειτούργησε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία διαβούλευση του Σώματος. Πρόκειται για πρωτοφανή περιφρόνηση των δημοκρατικών διαδικασιών και παρωδία συνεδρίασης, καθώς η τεχνολογία καθιστά εφικτό και επιτρέπει το ενιαίο της συνεδρίασης.

Με τηλεδιάσκεψη, ως ενιαίο σώμα λειτουργούν όλοι οι Δήμοι και τα Διοικητικά Συμβούλια πλην του Δήμου Τριφυλίας. Οι (5) σύμβουλοι δεν ακούγαμε τα λεγόμενα από τους δια ζώσης συμμετέχοντες, δε συμμετείχαμε στο διάλογο, στη συγκρότηση προτάσεων, στις ψηφοφορίες. Ο λόγος μας δόθηκε μόνο στο 3ο θέμα (που συζητήθηκε πρώτο) και πέραν τούτου ουδέν (παρακολουθούσαμε, όσοι παρακολουθούσαμε, τη συνεδρίαση στην οποία υποτίθεται συμμετείχαμε ζωντανά από αναμετάδοση του gargalianoionline).

Επειδή: Για άλλη μια φορά, δεν έγινε δυνατή η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμβούλους, η διαβούλευση και αλληλεπίδραση και δεν υπήρξε ενιαία ψηφοφορία, η 18η /2022 συνεδρίαση έχει υπονομευτεί και πάσχει ακυρότητας. Για άλλη μια φορά δεν κλήθηκαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων μας να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση, αλλά και στις ψηφοφορίες στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν στις Κοινότητές τους.

Ενίσταμαι ως προς τη νομιμότητα της 18ης/2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας, για τους παραπάνω λόγους και ζητώ την ακύρωσή της.

1) Υπενθυμίζω πως ανάλογες παρατηρήσεις και ενστάσεις, ζητώντας να καταχωρηθούν στα πρακτικά, έχω καταθέσει και για άλλες συνεδριάσεις, όπως για παράδειγμα τη 12η συνεδρίαση της 21ης-3-2022, όπου χαρακτηριστικά ανέφερα: “Ο πρόεδρος και το Προεδρείο για άλλη μια φορά δε φρόντισαν, για την προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη (12) έλαβαν μέρος με φυσική παρουσία και (8) με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη, όμως, δε λειτούργησε. Όπως και με sms σας ανέφερα και καλά γνωρίζετε οι (8) σύμβουλοι ούτε ακούγαμε ούτε ακουγόμαστε. Δε συμμετείχαμε ουσιαστικά στο Δ.Σ. Δεν ακούγαμε τα λεγόμενα ούτε μας δόθηκε λόγος ώστε να ακουστούμε. Δεν υπήρξε διάλογος πριν από τις ψηφοφορίες και τις αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη (8 τον αριθμό) κληθήκαμε, για άλλη μια φορά, να στείλουμε με το πέρας της συνεδρίασης τις τοποθετήσεις και προτάσεις μας με email. Από τη στιγμή που, για άλλη μια φορά, δεν έγινε δυνατή η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμβούλους και δεν υπήρξε ενιαία ψηφοφορία η συνεδρίαση έχει υπονομευτεί και πάσχει ακυρότητας. Ενίσταμαι ως προς τη νομιμότητα της συνεδρίασης, για τους παραπάνω λόγους”».

Του Ηλία Γιαννόπουλου