Δήμος Τριφυλίας: Καθαρισμός οικοπέδων αλλιώς πρόστιμα

Δήμος Τριφυλίας: Καθαρισμός οικοπέδων αλλιώς πρόστιμα

Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων εξέδωσε και δημοσίευσε χθες ο Δήμος Τριφυλίας.

Σε αυτή αναγράφεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας, έχοντας υπόψη το Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, κεφάλαιο ΣΤ΄ μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους Άρθρο 94 (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 1, αριθμός 26, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι έχουν την υποχρέωση όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθαρισμού, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας θα προχωρήσει σε διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού με την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ