Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Καλαμάτα

Εγκρίθηκε το Σχέδιο  Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Καλαμάτα

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην τελευταία της συνεδρίαση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ειδικότερα, το ΣΦΗΟ του Δήμου Καλαμάτας εκπονήθηκε, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, ως εξής:

Στάδιο 1, στο οποίο έγινε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης και δημιουργήθηκαν τα δύο σενάρια για τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης, καθώς και των θέσεων στάθμευσης Η/Ο, σύμφωνα με τα οποία:

Σενάριο Α: Χωροθέτηση των σταθμών με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Το Σενάριο Α εστιάζει στη δίκαιη κατανομή των σταθμών φόρτισης εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας με κριτήριο την ισότιμη εξυπηρέτηση με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Σενάριο B: Έμφαση στις Εμπορικές Χρήσεις, στους Πόλους Έλξης και τον Τουρισμό. Το Σενάριο Β δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους πόλους έλξης του Δήμου Καλαμάτας. Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους άθλησης και αναψυχής, εγκαταστάσεις υγείας, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.Στάδιο 2, στο οποίο έγινε διαβούλευση επί των επικρατέστερων σεναρίων χωροθέτησης, απ’ όπου επικράτησε το σενάριο Β, το οποίο εστιάζει στους πόλους έλξης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τον τουρισμό.

Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του σεναρίου Β αποτέλεσε η χαμηλή διείσδυση Η/Ο το έτος βάσης (2021)

Στάδιο 3, στο οποίο αναλύθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου, με ανάλυση κόστους – οφέλους, χρηματοοικονομική ανάλυση για δύο σενάρια εγκατάστασης σταθμών φόρτισης: α) από το Δήμο και πλήρης εκμετάλλευση των σταθμών από το Δήμο, β) από ιδιώτη και αξιοποίηση των σταθμών (λειτουργία και συντήρηση) από ιδιώτη (με παροχή χαμηλού μισθώματος προς το Δήμο).

Όλες οι θέσεις ΑμεΑ, μικροκινητικότητας, ταξί, φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων υλοποιούνται στο 1o έτος. Οι θέσεις ΙΧ υλοποιούνται ως εξής: 1ο έτος: 30 φορτιστές (51 θέσεις IX & 9 θέσεις ΑμεΑ), 2ο έτος: 7 φορτιστές (14 θέσεις), 3ο έτος: 3 φορτιστές (6 θέσεις).

Η εφαρμογή ενός Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ένα Δήμο είναι το πρώτο βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Βήμα με αντίκτυπο: Στο περιβάλλον, μιας και στα οχήματα εσωτερικής καύσης οφείλεται το 55% των εκπεμπόμενων ρύπων του CO2 στην πόλη. Στην οικονομία, αφού η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μειώνει το κόστος παραγωγής και διαβίωσης.

Ο Δήμος Καλαμάτας με τη συμμετοχή του στην αποστολή του δικτύου των 100 ευρωπαϊκών πόλεων για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030 προωθεί έργα και δράσεις για τη μείωση της εκπομπής ρύπων, αλλά και δράσεων παραγωγής καθαρής ενέργειας από τον ήλιο και το υδρογόνο της θάλασσας, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.