«Ένας ζωντανός πολιτισμός δημιουργεί. Ένας πολιτισμός που ψυχορραγεί, χτίζει μουσεία»

«Ένας ζωντανός πολιτισμός δημιουργεί. Ένας πολιτισμός που ψυχορραγεί, χτίζει μουσεία»

Μάρτιν Φίσερ (1879 – 1962 Αμερικανός γιατρός & γνωμικογράφος)