Εργαζόμενοι Π.Ε. Μεσσηνίας: Υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες, ανάγκη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού

Εργαζόμενοι Π.Ε. Μεσσηνίας: Υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες, ανάγκη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού

Ο Σύλλογός μας ήδη από το πρώτο διάστημα της σύστασής του ανέδειξε το ζήτημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών, ως το βασικότερο και κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υπηρεσίες μας και οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ τόνισε την ανάγκη προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Περαιτέρω, το Σύλλογο απασχόλησε το μέγα ζήτημα της επικείμενης μεταστέγασης των υπηρεσιών σε άλλα κτήρια εν όψει της ανακαίνισης του Διοικητηρίου και της διασφάλισης καλών συνθηκών εργασίας για τους υπαλλήλους στους νέους χώρους, για το οποίο πραγματοποίησε συναντήσεις με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες Μεσσηνίας Ευστάθιο Αναστασόπουλο και Βασίλειο Καπέλιο, καθώς και με τη γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, Αγγελική Πουλοπούλου.

Στις συναντήσεις αυτές τέθηκαν επίσης τα θέματα που αφορούν: α) στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, β) τη δικαιότερη χορήγηση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, γ) την κατά προτεραιότητα διάθεση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για υπηρεσιακές ανάγκες, δ) την επίλυση προβλημάτων σε θέματα εξοπλισμού και ε) άλλα διοικητικά θέματα.

Ο Σύλλογός μας, στο πλαίσιο αυτό και όντας ο μεγαλύτερος Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πήρε την πρωτοβουλία να αιτηθεί εγγράφως συναντήσεις με τον περιφερειάρχη και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσει και μαζί τους όλα τα θέματα, αλλά, κυρίως, ζητώντας να έρθει το θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών στο ΠεΣυ και να ληφθεί απόφαση που να εκφράζει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να βελτιωθεί η λειτουργία τους, προς όφελος των Πολιτών και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ευχαριστούμε τους επικεφαλής των παρατάξεων κ. Πέτρο Τατούλη, κ. Θανάση Πετράκο, κ. Νικόλαο Γόντικα, κα Δήμητρα Λυμπεροπούλου και κ. Παναγιώγη Κάτσαρη για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας, για το ότι συζήτησαν διεξοδικά με το Σύλλογό μας τα θέματα που θέσαμε και κυρίως για τη δέσμευσή τους να έρθει το θέμα της ανάγκης μόνιμων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στο ΠεΣυ και να στηρίξουν τη λήψη σχετικής απόφασης.

Λυπούμαστε ιδιαίτερα για τη στάση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα και των επικεφαλής παρατάξεων, κ. Γιώργου Δέδε και κ. Ιωάννη Μπουντρούκα, που παρά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος και των επανειλημμένων προσπαθειών του συλλόγου μας για δια ζώσης επικοινωνία μαζί τους (έγγραφο αίτημα, μέιλ, τηλέφωνα κ.λπ.), προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα, αυτή δεν έχει συμβεί ως σήμερα.

Γεγονός που μας οδηγεί να πιστέψουμε πως αφενός δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τα αιτήματα και τις προτάσεις των εργαζομένων για κανένα θέμα και επιπλέον, είτε δε θεωρούν το θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών σημαντικό είτε δε συμμερίζονται τη θέση μας για το ότι οι ανάγκες σε προσωπικό πρέπει να καλύπτονται από νόμιμες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Τέλος, ζητήσαμε από τους επικεφαλής των παρατάξεων που άκουσαν τα αιτήματά μας να αναλάβουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε: α) Να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων στο ΠεΣυ και β) Να ληφθεί απόφαση του ΠεΣυ για μόνιμες προσλήψεις.

Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας

Δ. Φαββατάς   Δ. Δημητρούλια