Καλαμάτα: Έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα από τη Δημοτική Αστυνομία

Καλαμάτα: Έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα από τη Δημοτική Αστυνομία

Ελέγχους για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας.

Τονίζεται, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, ότι η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων, είναι υποχρεωτική για τα δεσποζόμενα ζώα, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και για την επιβολή προστίμων, όπου αυτό απαιτείται.