Ολοκληρώθηκε το έργο υδροδότησης της Κοινότητας Πολιανής

Ολοκληρώθηκε το έργο  υδροδότησης  της Κοινότητας Πολιανής

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής ολοκληρώθηκε στο Δήμο Καλαμάτας και αφορά στο δίκτυο υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής, ενώ εγκαινιάστηκε  προχθές από το δήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αντιμετωπίζονται ριζικά τα προβλήματα που εμφανίζονταν λόγω της μη επάρκειας πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή. Ο δε επωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται στο σύνολο των πολιτών και τουριστών της Δημοτικής Κοινότητας Πολιανής και Άνω Αρφαρών.

Η υλοποίηση του έργου αφορούσε στην επέκταση υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου, το οποίο εξυπηρετούσε τους οικισμούς Σταματινού, Πεύκου και Πελεκητού, προκειμένου να τροφοδοτήσει τους οικισμούς Άνω Αρφαρά και Πολιανή.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου, που αποτελούσε αίτημα δεκαετιών για την περιοχή. Υποστήριξε, επίσης, ότι για τη Δημοτική Αρχή όλοι οι δημότες της Καλαμάτας, είτε μένουν στο κέντρο, είτε στις γειτονιές, είτε στις Κοινότητές, έχουν τα ίδια δικαιώματα και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των έργων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Μουτσιούλας, ευχαρίστησε το δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο μελετήθηκε μέσω της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)», με προϋπολογισμό μελέτης 640.000 ευρώ.