Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σύσκεψη για τα κοινωνικού χαρακτήρα έργα του ΕΣΠΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σύσκεψη για τα κοινωνικού  χαρακτήρα έργα του ΕΣΠΑ

Σύσκεψη – μέσω τηλεδιάσκεψης- με το σύνολο των φορέων της Περιφέρειας που είναι δικαιούχοι έργων κοινωνικού χαρακτήρα από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προήδρευσε την περασμένη Παρασκευή ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης σύσκεψης, με τη συμμετοχή και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας, αποτέλεσαν οι καθυστερήσεις που παρουσιάζουν τα εν λόγω έργα.

Από δε τον περιφερειάρχη δόθηκαν κατευθύνσεις ως προς τι πρέπει να γίνει -με κορυφαία προϋπόθεση τη συνεργασία της διαχειριστικής αρχής και των τεχνικών συμβούλων με τους δικαιούχους-, και αποφασίστηκε να ακολουθήσει ανάλογη σύσκεψη σε ένα μήνα.

Στόχος είναι να απορροφηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, σημείωσε ο περιφερειάρχης.