Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ΜΠΕ των αντιπλημμυρικών στην Καλαμάτα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ΜΠΕ των αντιπλημμυρικών στην Καλαμάτα

Εβδομάδα Δημοτικών Συμβουλίων στην Καλαμάτα η επόμενη. Η σημαντικότερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου, οπότε μοναδικό θέμα θα είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: Τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας.

Εκτός από τη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης, Δημοτικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί και τη Δευτέρα, 23 Μαΐου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι: Περί ορισμού της 2ας Φεβρουαρίου, εορτής της Παναγίας Υπαπαντής, πολιούχου της Καλαμάτας, ως ημέρας αργίας στο Δήμο Καλαμάτας. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2022 και απολογισμός δράσεων έτους 2021. Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Καλαμάτας. Μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Καλαμάτας.
Α.Π.