«Το πρώτο πρόβλημα των γονιών είναι να μάθουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σε μια καλή κοινωνία, και το δεύτερο να βρουν μια τέτοια κοινωνία»

«Το πρώτο πρόβλημα των γονιών είναι να μάθουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σε μια καλή κοινωνία, και το δεύτερο να βρουν μια τέτοια κοινωνία»

Ρόμπερτ Όρμπεν (1927-…, Αμερικανός ταχυδακτυλουργός)