ΥΠΕΣ: Εκτός επιχορήγησης ναυαγοσωστικής κάλυψης ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

ΥΠΕΣ: Εκτός επιχορήγησης ναυαγοσωστικής κάλυψης ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Απόφαση με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020», υπέγραψε στις 11 Μαΐου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Στην απόφαση, με ΑΔΑ: ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ, αναφέρεται:

«Α. Κατανέμουμε από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικό ποσό ύψους 7.000.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, σύμφωνα με τον πίνακα (στον πίνακα αναγράφονται 115 Δήμοι και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε Δήμο).

Β. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα της ανωτέρω κατανομής για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, δύναται να διατεθούν από τους Δήμους και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών τους δαπανών». Σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης, ο Δήμος Δυτικής Μάνης επιχορηγείται με 34.207 ευρώ έναντι 37.691,40 ευρώ πέρυσι, ο Δήμος Καλαμάτας με 102.761 ευρώ έναντι 122.497,06 ευρώ πέρυσι, ο Δήμος Μεσσήνης με 40.968 ευρώ έναντι 28.268,55 ευρώ πέρυσι και ο Δήμος Τριφυλίας με 13.610 ευρώ έναντι 9.422,86 ευρώ πέρυσι.

Από τον πίνακα έχουν αφαιρεθεί πέντε Δήμοι σε σχέση με τον περυσινό, ενώ απουσιάζει και φέτος ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Προφανώς, διαφεύγει στο συντάκτη του εν λόγω πίνακα ότι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος διαθέτει παραλίες χιλιομέτρων, οι οποίες μάλιστα αποτελούν σημεία τουριστικών προορισμών για Έλληνες και ξένους!

Καλό θα είναι, πάντως, στο ΥΠΕΣ πριν γράφουν και υπογράφουν για επιχορηγήσεις να διπλοτσεκάρουν τι αναγράφεται για να μην εκτίθενται…