Αναβαθμίζεται ψηφιακά ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Αναβαθμίζεται ψηφιακά  ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Μνημόνιο συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών υπέγραψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί αναβαθμίζοντας πλήρως τις ψηφιακές του υποδομές, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Η κοινή αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο το συντονισμό των ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, την ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, την εξυπηρέτηση των διαδίκων και του πολίτη, την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων προς όφελος της Δικαιοσύνης και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κ. Μαργέλης, με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω αυτοματοποίησης νομικών και δικαστικών διαδικασιών ηλεκτρονικής και διοικητικής πληροφόρησης δικηγόρων και πολιτών, διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών και εξ αποστάσεως υποβολής εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, καλύτερη διαχείριση του δικαστικού συστήματος, παραγωγή στατιστικών δεδομένων, αποθήκευση νομικών δεδομένων σε υποδομές στο κυβερνητικού νέφους (G-Cloud), αποτελεσματική και επωφελή είσπραξη και διαχείριση πόρων, και παροχή απρόσκοπτης, έγκαιρης και αξιόπιστης νομικής ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών.