Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ Πεταλιδίου

Έκδοση άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας ΚΔΑΠ Πεταλιδίου

Την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Πεταλιδίου πέτυχε ο Δήμος Μεσσήνης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής του πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, του προχθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης ο Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε γνωστό ότι θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη. Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή ενημερώθηκε για το θέμα, αφού «πέρασε» από την Περιφέρεια, ενώ ελπίζει ότι θα γραφτούν αρκετά παιδιά, προκειμένου να στελεχωθεί καλύτερα και να γίνουν περισσότερες προσλήψεις.

Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πολύ σπουδαία, διότι με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ προωθείται η απασχόληση και η επανένταξη ανέργων (κυρίως γυναικών) στην αγορά εργασίας. Η όλη δράση αποτελεί στην ουσία ένα μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Σημειώνεται πως τα ΚΔΑΠ είναι δομές που μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά, με πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά δημιουργικές δραστηριότητες.

Λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου (5 έως 12 χρόνων).

Σύντομα δε πρόκειται να ενημερωθούν οι γονείς για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των παιδιών.
Π.Μπ.