ΕΟΔΥ: Εθνική άσκηση «Ερμής» στην Καλαμάτα

ΕΟΔΥ: Εθνική άσκηση «Ερμής» στην Καλαμάτα

Τη διεξαγωγή της εθνικής άσκησης «Ερμής» στην Καλαμάτα, που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής κοινής δράσης «SHARP» (Strengthened International Health Regulations & Preparedness in the EU), διοργανώνει o Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και τo Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεθαύριο Παρασκευή, 17 Ιουνίου, παρουσία του προέδρου του ΕΟΔΥ, καθηγητή Παιδιατρικής Θεοκλή Ζαούτη.

Η κοινή δράση SHARP στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία και στην υποστήριξη της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού ΔΥΚ(2005).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του στο Πακέτο Εργασίας 8 της ευρωπαϊκής δράσης, πραγματοποιεί την άσκηση «Ερμής», με στόχο την καταγραφή της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωση εν γένει της επιχειρησιακής απόκρισης σε πιθανές υγειονομικές κρίσεις.

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο για τον έλεγχο της εξάπλωσης διασυνοριακών και μη απειλών, καθώς και η αποτύπωση της γενικής κατάστασης ετοιμότητας της χώρας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, αποτελούν βασικό στόχο της άσκησης, προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Με την εδραίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των κρατών μελών και την υποστήριξη της βελτίωσης των υποδομών, όπου διαπιστώνονται κενά στην εφαρμογή του ΔΥΚ, η κοινή Δράση SHARP θα συμβάλλει στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες της Ε.Ε.