Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας στο πρόγραμμα Εμπλουτισμού Βιβλιοθηκών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας  στο πρόγραμμα Εμπλουτισμού Βιβλιοθηκών

Από την ίδρυσή του το δίκτυο βιβλιοθηκών Future Library στηρίζει με κάθε τρόπο τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες και τις ενθαρρύνει να συγχρονίζονται με τις ανάγκες του κοινού, να κοινωνικοποιούνται και να προβάλουν τη διαχρονικότητά τους με σύγχρονο τρόπο. Μεταξύ των βιβλιοθηκών αυτών είναι και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, που επελέγη να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εμπλουτισμού Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών για το 2022, στο οποίο συμμετέχουν 13 Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες.

Το Μάιο, λοιπόν, το Future Library εγκαινίασε μία ψηφιακή εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα, που θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του φθινοπώρου, με moto «Βιβλιοθήκες για όλους και όλες» και στόχο την τόνωση της ψηφιακής παρουσίας 10 βιβλιοθηκών από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες.