Καλλιρρόη: Νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη για το εργοστάσιο σκουπιδιών

Καλλιρρόη: Νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη για το εργοστάσιο σκουπιδιών

Τη διακοπή των εργασιών για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής, για όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας και δύο Δήμους της Αρκαδίας, στην Καλλιρρόη, ζητούν με προσφυγή τους στη δικαιοσύνη φορείς και κάτοικοι της περιοχής.

Συγκεκριμένα, με προσφυγή τους στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητούν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία χορηγήθηκε έγκριση εισόδου-εξόδου από την εθνική οδό Τσακώνας-Καλού Νερού προς τη μονάδα διαχείρισης και το χώρο υγειονομικής ταφής, υποστηρίζοντας ότι εκδόθηκε παρανόμως. Η προσφυγή έγινε από συνολικά 48 κατοίκους και φορείς της περιοχής.

Υπογραμμίζουν ότι η προσφυγή τους εντάσσεται στο πλαίσιο του αγώνα τους για την αποτροπή του “περιβαλλοντικού εγκλήματος” που συντελείται στην περιοχή τους.

“Η προσβαλλόμενη απόφαση εξεδόθη κατά παράβαση του νόμου και ιδιαιτέρως παραβιάζοντας τη Δασική Νομοθεσία αλλά και τη Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού, προκειμένου να εκδοθεί, δέχτηκε εντελώς παρανόμως ότι η αποτυπούμενη αγροτική οδός προσπέλασης στην εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των εισόδων εξόδων αυτής διέρχεται από μη δασική έκταση, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι διέρχεται από δημόσια δασική έκταση, η οποία εκχερσώθηκε παρανόμως και χωρίς καμία έγκριση αρμόδιας αρχής”, υπογραμμίζεται στην αίτηση ακύρωσης.

Μάλιστα, οι αιτούντες επισημαίνουν ότι έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμάτας βεβαιώνει ότι έγινε παράνομα εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης.

Επιπλέον, τονίζουν ότι η χορήγηση της έγκρισης εισόδου εξόδου έγινε χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία και υπογραμμίζουν ότι η έγκριση πρέπει να ακυρωθεί, για να αποτραπεί ο κίνδυνος “πρόκλησης σοβαρών αυτοκινητικών ατυχημάτων με κίνδυνο δηλαδή προσβολής του δημοσίου συμφέροντος”.

Επιπρόσθετα, σημειώνουν στην αίτησή τους προς το Διοικητικό Εφετείο: «…ο φορέας της υλοποίησης του έργου προκειμένου να αποκτήσει επαφή η αναφερόμενη “αγροτική οδός” με το εθνικό δίκτυο Καλαμάτας-Τσακώνας- Καλού Νερού-Κυπαρισσίας αγόρασε ιδιωτικές εκτάσεις που μεσολαβούσαν σε μήκος 300 μέτρων και τις βάπτισε αγροτική οδό, ώστε να πετύχει την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, γεγονός που προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, αλλά και τα σχεδιαγράμματα που ελήφθησαν υπ’ όψιν από την προσβαλλόμενη απόφαση!! Κατά συνέπεια, εφόσον δεν υφίσταται χαρακτηρισμένη οδός (δημοτική, κοινοτική, αγροτική), δεν είναι νόμιμη η χορήγηση εισόδου εξόδου επ’ αυτής και ιδιαιτέρως όταν η οδός αυτή αποτελεί προηγούμενες ιδιοκτησίες!».