Ναυαγοσωστική κάλυψη με 12 βάθρα στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας

Ναυαγοσωστική κάλυψη με 12 βάθρα στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2022 παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης που έχει υπογραφεί από το Δήμο και τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Η διάρκεια της παροχή υπηρεσιών είναι έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Καλαμάτας ως εξής: Α) Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ. (6 βάθρα). Β) Αλμυρός, μήκους 530 μ. (2 βάθρα). Γ) Μικρή Μαντίνεια, μήκους 770 μ. (2 βάθρα). Δ) Δυτική παραλία (Κορδίας) 650 μ. (2 βάθρα)

Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 12 ναυαγοσωστικά βάθρα που στελεχώνονται από τον αντίστοιχο αριθμό ναυαγοσωστών. Επίσης, υπάρχει εποπτεία αυτών από δύο ναυαγοσώστες ως συντονιστές – επόπτες και δύο χειριστές ταχυπλόων με ένα ναυαγοσώστη ανά σκάφος, οι οποίοι επιβαίνουν στα ταχύπλοα σκάφη για την παροχή άμεσης βοήθειας. Κάθε ένα από τα σημεία διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος και κοινό εξοπλισμό.

Υπάρχει, επίσης, διάθεση  δύο μηχανοκίνητων μικρών πνευστών  ταχύπλοων σκάφων μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων και διάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

Τέλος, έχει γίνει οριοθέτηση του χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή 400 μ. κάθε ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες.