Νέες τεχνολογίες για τις καμένες εκτάσεις

Νέες τεχνολογίες  για τις καμένες εκτάσεις

Ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή στην Εύβοια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων πυρκαγιών σε προστατευόμενες περιοχές θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά για πρώτη φορά στην καμένη (προστατευόμενη) έκταση στον Υμηττό.

Πρόκειται για ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που συλλέγει δεδομένα για την πυρκαγιά από το δορυφόρο Copernicus και τα συνδυάζει με τα στοιχεία που διαθέτει η χώρα για το προστατευτέο αντικείμενο, με σκοπό να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην πληγείσα περιοχή Natura και να προτείνει μέτρα αποκατάστασής της.

Η δημιουργία του εργαλείου αυτού προτάθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το ενέκρινε και ανέθεσε την υλοποίησή του στο Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. Το υπολογιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στον ΟΦΥΠΕΚΑ.