Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: «Στο σφυρί» η ακίνητη περιουσία κληροδοτήματος Αλεξόπουλου;

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: «Στο σφυρί» η ακίνητη περιουσία κληροδοτήματος Αλεξόπουλου;

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία του Συλλόγου Φίλων Ν.Μ. Κυπαρισσίας

Αναστάτωση και σφοδρές αντιδράσεις κατοίκων και του Συλλόγου Φίλων Ν.Μ. Κυπαρισσίας προκαλεί τις τελευταίες μέρες η προώθηση διαδικασιών για εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας που διέθεσε ο μεγάλος δωρητής και ευεργέτης, αείμνηστος Γεώργιος Αλεξόπουλος του Θεμιστοκλέους, με την από 14-1-1932 ιδιόγραφη διαθήκη του. Αυτή κηρύχθηκε κύρια και δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας την 21η/12/1936, με την οποία και δώρισε όλη την περιουσία του για την ίδρυση και συντήρηση νοσοκομείου στην Κυπαρισσία.

Σε απόφαση της αναπληρώτριας του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Κληροδότημα Γεωργίου Αλεξόπουλου του Θεμιστοκλέους (ΚΑΔ Νοσοκομείου Κυπαρισσίας”» αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Η Δ.Ε του Κληροδοτήματος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και θα προχωρήσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων , όπως προβλέπεται από το από 31-8-1955 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 246/8-9-1955)» και «Η διαδικασία της εκποίησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013. Το προϊόν της εκποίησης θα διατεθεί για την υλοποίηση του σκοπού του διαθέτη».

Σε ανακοίνωση – διαμαρτυρία που εξέδωσε χθες ο Σύλλογος Φίλων Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, η οποία υπογράφεται από την πρόεδρό του Χάιδω Παναγιωτοπούλου, αναγράφεται: «Με έκπληξη και αγανάκτηση λάβαμε γνώση τη με αρ. πρωτ. 57601/1-6-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εντελώς αυθαίρετα, αβασάνιστα, χωρίς την όποια τεχνικοοικονομική μελέτη, αποφάσισε ότι η Δ.Ε. (;) Ιδρύματος (;) του κληροδοτήματος θα προχωρήσει στην εκποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου στο σύνολό της!

Πρόκειται για μια απόφαση σκανδαλώδη διότι: 1) πρώτα και κύρια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση, την οποία και παραβαίνει, του ΕΥΕΡΓΕΤΗ της πόλης Κυπαρισσίας και όλης της περιοχής της δυτικής Μεσσηνίας και Ηλείας, Γεωργίου Αλεξόπουλου, που διέθεσε όλη την ακίνητη περιουσία του για την ανέγερση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, τη λειτουργία του και τη συντήρησή του, και μάλιστα όρισε με διάταξη τελευταίας βούλησης, η οποία υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης βούλησης και απόφασης οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου, η περιουσία αυτή να μην απαλλοτριωθεί εις το διηνεκές! (δηλαδή να μην πωληθεί ποτέ), προκειμένου να αποφέρει έσοδα στο νοσοκομείο για τη λειτουργία του και τη συντήρησή του.

2) Η απόφαση αυτή ελήφθη, σε αντίθεση με την 2/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΝΜ Καλαμάτας και Κυπαρισσίας), με την οποία ενεγράφη στον προϋπολογισμό έτους 2022 ποσό 101.000 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 55.000 ευρώ προοριζόταν για δαπάνη μελέτης συντήρησης κτηρίου της κεντρικής αγοράς στην Κυπαρισσία και ποσό 46.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή του ιδίου κτηρίου, πίστωση την οποία απέρριψε και αντ’ αυτής παραγγέλλει την εκποίηση όλης της περιουσίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας! Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, ακατανόητα και ακατάληπτα προς το παρόν! Που γεννούν πολλά ερωτηματικά και απορίες!

Παρόλα αυτά ο Σύλλογός μας πιστός στις καταστατικές αρχές του, τις οποίες και μόνο υπηρετεί, μακριά από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα, τιμώντας την ψήφο όλων των συμπολιτών μας που μας εμπιστεύτηκαν, πρωταρχικά δε υπηρετεί την προάσπιση των συμφερόντων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, το οποίο είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός εξουσιαστής, κύριος και ωφελούμενος από την περιουσία αυτού, σύμφωνα με τη διαθήκη – διάταξη τελευταίας βούλησης του αείμνηστου Γεωργίου Αλεξόπουλου:

Καλούμε το συντονιστή της Αποκεντρωμένης να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση και την εντολή του για εκποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Να συμμορφωθεί με την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου για την πίστωση που απαιτείται για τη μελέτη και τη συντήρηση του κτηρίου της κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας.

Καλούμε τη διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας και της Ν.Μ Κυπαρισσίας, όπως άμεσα προβούν σε ενέργειες και ένδικα μέσα προκειμένου, στο τέλος τέλος, να υπερασπιστούν τον προϋπολογισμό και πίστωση που οι ίδιοι αποφάσισαν και η Αποκεντρωμένη τούς ακύρωσε.

Δηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αντίθεσή μας στην απόφασή του συντονιστή της Αποκεντρωμένης και ότι θα προσβάλλουμε και θα πετύχουμε με κάθε ένδικο μέσο την αναστολή εκτέλεσης της απόφασής του και στο τέλος την ακύρωση αυτής.

Θα αγωνιστούμε με όλη μας την ψυχή, με όλες τις δυνάμεις μας και με όλους του δυνατούς και νόμιμους τρόπους, η περιουσία του νοσοκομείου μας να παραμείνει σε αυτό και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η περιουσία του νοσοκομείου μας του ανήκει και θα του ανήκει! Οποιαδήποτε άλλη τυχόν σκοπιμότητα να είστε σίγουροι φίλοι μας θα αποκαλυφθεί και σύντομα θα βγει στο φως “γιατί ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο”».

Του Ηλία Γιαννόπουλου