«Όταν μια μεγάλη στιγμή χτυπά την πόρτα της ζωής, συνήθως δεν είναι πιο δυνατή από το χτύπο της καρδιάς, και γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να περάσει απαρατήρητη»

«Όταν μια μεγάλη στιγμή χτυπά την πόρτα της ζωής, συνήθως δεν είναι πιο δυνατή από το χτύπο της καρδιάς, και γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να περάσει απαρατήρητη»

Μπορίς Πάστερνακ (1890 – 1960, Ρώσος συγγραφέας, Νόμπελ Λογοτεχνίας 1958