Παραδόθηκε η οριστική μελέτη για τα αντιδιαβρωτικά έργα στο Πεταλίδι

Παραδόθηκε η οριστική μελέτη  για τα αντιδιαβρωτικά έργα στο Πεταλίδι

Έχουν εγκριθεί και οι περιβαλλοντικοί όροι

Η οριστική μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου εγκρίθηκε και παρελήφθη επίσημα από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγοντας το δρόμο έπειτα από χρόνια για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία έργων προστασίας από διάβρωση στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου και έργων αποκατάστασης των επιπτώσεων από τη διάβρωση της ακτής.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης έχει εξαιρετική σημασία για την περιοχή του Πεταλιδίου, διότι συνδέεται με τη λειτουργία της παραλιακής ζώνης, την πρόσβαση των ιδιοκτητών στις κατοικίες τους και την αποκατάσταση της παραλίας για τους λουόμενους και τους παραθεριστές.

Ανάσχεση διάβρωσης

Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε από την ένωση οικονομικών φορέων «Α.Δ.Κ. Αρώνης-Δρέττας Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.-Δ.Τ. “ΑΔΚ ΑΕ” – ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», ενώ το Δεκέμβριο είχαν εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Τα έργα που προβλέπονται να γίνουν διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

-Τα έργα ανάσχεσης της διάβρωσης σε όλο το μέτωπο της παραλιακής ζώνης του Πεταλιδίου

-Τα έργα για τη δημιουργία παραλιακής ζώνης ικανού πλάτους (15 μ.) με τεχνητή αναπλήρωση της ακτής.

Έργα

Τα έργα στην κεντρική περιοχή παραλίας στη ζώνη του οικισμού Πεταλιδίου, σύμφωνα με τα όσα έχουν παρουσιασθεί, αφορούν σε:

-Έξι αποσπασμένους κυματοθραύστες, στην ισοβαθή των -3 μ. και σε απόσταση 115 μ. περίπου από την ακτή

-Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 1.200 μ.

-Έναν πρόβολο μήκους 35 μ. από λιθορριπή, με περατό, στο βόρειο όριο της περιοχής αναπλήρωσης υλικού ακτής (εγκιβωτισμός υλικού).

Τα έργα στη βόρεια παραλία, μπροστά στο κάμπινγκ, αφορούν σε:

-Έναν αποσπασμένο κυματοθραύστη μήκους 130 μ.

-Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 270 μ.

Τα έργα στο νότιο τμήμα της περιοχής παραλίας Eros Beach αφορούν σε:

-Έναν πρόβολο μήκους 107 μ. στο νότιο τμήμα της ακτής

-Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 350 μ.

Της Βίκυς Βετουλάκη