Πέντε έργα της Μεσσηνίας παίρνουν παράταση ολοκλήρωσης μέχρι τέλος Ιουνίου

Πέντε έργα της Μεσσηνίας παίρνουν παράταση ολοκλήρωσης μέχρι τέλος Ιουνίου

Νέες παρατάσεις ολοκλήρωσης σε πέντε έργα της Μεσσηνίας ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Πρόκειται για τα εξής:

-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Πλατέος του Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 175.500 ευρώ, μέχρι 30 Ιουνίου

-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση ορεινού δρόμου Κοινότητας  Γαϊτσών προς Καψοδεματούσα του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, αναδόχου Λάμπου Ιωάννη και Σια Ε.Ε., μέχρι 30 Ιουνίου

-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 29ης επαρχιακής οδού (τμήμα εθνική οδός- Σιδηρόκαστρο- Πλατάνια- όρια νομού Ηλείας)», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, αναδόχου Ευστάθιου Τζικάκη, μέχρι 30 Ιουνίου

-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικού αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, αναδόχου Λάμπου Ιωάννη και Σια ΕΕ, μέχρι 30 Ιουνίου

-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός έργων (π.χ. κόμβοι κ.λπ.) του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου, μέχρι 30 Ιουνίου.