Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ ανήγγειλε το Υπουργείον Συγκοινωνίας, ότι κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου δημοσίων έργων ενέκρινε την συνταχθείσαν υπό του μηχανικού Γ. Βασιλάκη μελέτην κατασκευής δύο φραγμάτων και προβόλων επί του χειμάρρου Νέδοντος, υπό τον όρον της αντικαταστάσεως των εν τη μελέτη προβλεπομένων δια ξυλολιθοδομής προβόλων δι’ ομοίων εκ λιθορριπής δια συρματοπλεγμάτων.

-Ο βουλευτής Αθηνών Γεωργιάδης απέστειλε χθες εις τον πρόεδρον του Συλλόγου των εν Καλάμαις Λακώνων την εξής επιστολήν: Αγαπητέ θείε, ευχαρίστως σας πληροφορώ ότι κατόπιν συντόνων ενεργειών μου απεφασίσθη χθες η κατασκευή και της οδού Καλαμών – Αρεοπόλεως, μεταξύ των πρώτων εθνικών οδών. Ελπίζω να αρχίση σύντομα η κατασκευή. Μετά τιμής Γ. Γεωργιάδης.

-ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ υπό του Πταισματοδικείου οι Στ. Ασημακόπουλος δι’ εικοσαδράχμου προστίμου επί παραβάσει αστυνομικής διατάξεως, Γ. Πλεμμένος δι’ εικοσαδράχμου επίσης προστίμου επί διαταράξει της κοινής ησυχίας και Κ. Παρασκευόπουλος, δι’ εικοσιτετραώρου κρατήσεως, διότι εκτύπησε γραίαν τινά.