Προς αποκατάσταση της αλήθειας δια τα χρέη της ΔΕΥΑΤ

Προς αποκατάσταση  της αλήθειας δια τα χρέη της ΔΕΥΑΤ

Τόσο στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σε δημοσιεύσεις παρουσιάζεται ότι η ΔΕΥΑΤ χρωστούσε στη ΔΕΗ από το 2019. Τούτο είναι ανακριβές. Το μόνο χρέος που είχε τότε η ΔΕΥΑΤ ήταν 600.000 ευρώ προς το Δήμο Τριφυλίας, οφειλή του Πολιτιστικού Τέλους που έπρεπε να καταβάλει στο Δήμο, εις το οποίο είχε γίνει ρύθμιση με απόφαση του Δ.Σ., όπως και οι τρέχουσες υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εργολάβους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία του Δήμου.

Οι υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΤ προς τη ΔΕΗ πληρώνονταν κανονικά, γι’ αυτό και ουδέποτε έγινε διακοπή ρεύματος. Όταν παραδώσαμε το Δήμο την 1η Σεπτεμβρίου 2019, τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΥΑΤ ανέρχονταν εις 380.000 ευρώ, ενώ είχαν αποσταλεί οι λογαριασμοί υδρεύσεως και αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, γεγονός που θα αύξανε άμεσα τα διαθέσιμα της ΔΕΥΑΤ, πέραν του ως άνω ποσού. 

Εκτός αυτών των λογαριασμών ουδένα άλλον κλήθηκαν οι δημότες να αποπληρώσουν μέχρι το τέλος του 2019. Ως αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών και δια συρρέοντες λόγους αυξήθηκαν οι εισπράξεις της ΔΕΥΑΤ στα 2.000.729,33 ευρώ, χωρίς να επιδράσει αρνητικά επί των εσόδων η μείωση του Ειδικού Τέλους Ύδρευσης.

Η μείωση του Ειδικού Τέλους Ύδρευσης από το 80% στο 50% έγινε για την ανακούφιση των δημοτών, όσο τότε ήταν δυνατόν, δεδομένου ότι οι δημότες μας είχαν υποστεί τις συνήθειες  τριών μνημονίων.

Το Ειδικό αυτό Τέλος είχε αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση νέων μελετών για τη ΔΕΥΑΤ. Τα έσοδα από αυτόν ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ανάγκες της ΔΕΥΑΤ τότε. Όσον αφορά στο ότι δεν έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό διακοπές στην υδροδότηση της Περιοχής των Φιλιατρών, τούτο οφείλεται στο ότι ολοκληρώθηκαν οι συνδέσεις ύδρευσης με το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης που εντάξαμε στο Πρόγραμμα Λειψυδρίας του υπουργείου Εσωτερικών – Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ-055, στην οποία είναι ενταγμένο το έργο με αρ. 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση ΟΤΑ για αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας έπειτα από αίτημα της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, η οποία ήταν και ο Φορέας Υλοποίησης και δημοπρατήσαμε στις 18 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία την 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προϋπολογισμού 249.499,04 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), δηλαδή ένα έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, όπως άλλωστε και η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού πηγών Πλάτης της Δ.Ε. Φιλιατρών», 380.000,00 ευρώ, που εντάχθηκε στις 13/03/2019 στο πρόγραμμα “ΦιλόΔημος”, όπως μπορεί να δει ο αναγνώστης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://government.gov.gr/filodimos-nees-entaxis-ergon-ipsous-1737-ekat-evro/.

Του Παναγιώτη Κατσίβελα
τέως δημάρχου Τριφυλίας