Πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Μεσσηνία

Πρόστιμο σε πρατήριο  υγρών καυσίμων στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/209655/22-06-2022 Απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1Η και 3 του άρθρου 105 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/Β/2983/30-8-2017) υπουργού Ανάπτυξης, σε επιχείρηση (Πρατήριο υγρών καυσίμων) που βρίσκεται στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, επειδή σε έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, το 3ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πατρών, σε ΦΙΧ βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της ως άνω επιχείρησης, στις 28/5/2022, διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί οι αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης με αριθμ. 1/01-12-2021 και 2/02-12-2021 σειράς Α, χωρίς να έχει αναγραφεί επί του σώματος αυτών το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοσή του, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.