Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης των σχολείων της Καλαμάτας

Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης  των σχολείων της Καλαμάτας

Παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλα τα σχολεία του δήμου

Συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχωρούν σε εργασίες συντηρήσεων σε σχολεία της Καλαμάτας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Πέραν των συντηρήσεων που κάθε θερινή περίοδο πραγματοποιούνται, έχει γίνει και καταγραφή προβλημάτων, τα οποία και αντιμετωπίζονται είτε μέσω εργολαβίας είτε με ίδια μέσα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, οι εργασίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ελαιοχρωματισμούς, αντικατάσταση εξοπλισμού, βελτίωση προαύλιων χώρων, αποκατάσταση φθορών κ.ά.

Μάλιστα, οι εργασίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου.