Τα ελληνικά ξενοδοχεία στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή της χώρας

Τα ελληνικά ξενοδοχεία στηρίζουν  την πρωτογενή παραγωγή της χώρας

Έδειξε έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Πολύ σημαντικά στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού και στον πρωτογενή τομέα προκύπτουν από την έρευνα για τη διασύνδεση του Ξενοδοχειακού Κλάδου με τον Πρωτογενή Τομέα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος το ΙΤΕΠ και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση -Workshop με τίτλο «Οινοτουρισμός: Η επόμενη Μέρα» στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ecopress, το 88% των δαπανών των ξενοδοχείων για τρόφιμα και ποτά αφορούν σε ελληνικά προϊόντα, το 97% των κρασιών που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία είναι ελληνικά, ενώ μόλις το 6% των ξενοδοχείων λειτουργούν ως all inclusive.

Αποτελέσματα έρευνας

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματα από την έρευνα:

-Το 88% της δαπάνης των ξενοδοχείων για αγορά τροφίμων και ποτών αφορά σε αγορά ελληνικών προϊόντων. Το 36% από παραγωγούς εντός του νομού και το 52% από την υπόλοιπη Ελλάδα

-Το 97% των κρασιών που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία είναι ελληνικά

-250 ξενοδοχεία έχουν πιστοποιηθεί στη δράση του ΞΕΕ «Ελληνικό Πρωινό».

Προϊόντα «πρωταθλητές»

Ο μικρός όγκος παραγωγής και το υψηλό κόστος εναλλάσσονται ως οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες προμήθειας τροφίμων και ποτών από τοπικούς παραγωγούς σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες.

Προϊόντα «πρωταθλητές» στις αγορές σε τοπικό επίπεδο αποτελούν η μαναβική, τα αυγά και τα αρτοπαρασκευάσματα και ακολουθούν το λάδι, το κρασί και το μέλι.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 64% των ξενοδοχείων προσφέρει μόνο πρωινό, το 17% προσφέρει πλήρη διατροφή, το 12% έχει ala carte εστιατόριο και μόλις το 6% είναι all inclusive.

Ακόμη, το 92,5% των ξενοδοχείων χρησιμοποιούν υπηρεσίες από την τοπική αγορά, ενώ η δαπάνη για την αγορά των υπηρεσιών από την τοπική αγορά ανέρχεται στο 71% της συνολικής δαπάνης για αγορά υπηρεσιών (ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που μπορεί να αγοράζει ένα ξενοδοχείο από την τοπική αγορά είναι οι μεταφορές, catering, πλυντήρια, εκδηλώσεις, απολύμανση, φύλαξη, συντήρηση κ.ά.).

Β.Β.