«Τέχνη είναι οτιδήποτε μπορείς να κάνεις καλά. Οτιδήποτε μπορείς να κάνεις με Ποιότητα»

«Τέχνη είναι οτιδήποτε μπορείς να κάνεις καλά. Οτιδήποτε μπορείς να κάνεις με Ποιότητα»

Ρόμπερτ Πίρσινγκ (1928 – 2017, Αμερικανός συγγραφέας)