Υπουργείο Πολιτισμού: Νέο «άκυρο» στη μελέτη ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών

Υπουργείο Πολιτισμού: Νέο «άκυρο» στη μελέτη  ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών

Από… «άκυρο» σε «άκυρο» πέφτει η μελέτη «Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)» από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Ύστερα από την απόφαση-«κόλαφο» για τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, αλλά και την Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, με θέμα «Μη έγκριση μελέτης “Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)” Δ.Ε. Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας», της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ημερομηνία 22.10.21 και ΑΔΑ: 973Φ4653Π4-ΡΨ6, η ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ έλαβε νέα απορριπτική απόφαση για τη νέα μελέτη ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών!

Συγκεκριμένα, στη νέα απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μη έγκριση μελέτης “Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)” Δ.Ε. Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας», με ημερομηνία 14/06/2022, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΩΤΒΞ4653Π4-16Ρ, αναγράφεται ότι έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την Υ.Α.ΔΙΛΑΠ/Γ/1902/54712/16-10-2001 (ΦΕΚ 1371/Β/18-10-2001) με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Σπέντζα, στο νότιο τμήμα της πλατείας, επί της οδού Διονυσίου Σπέντζα, τα δύο ισόγεια κτήρια του Δημοτικού καταστήματος Φιλιατρών έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/2875/1936/27-11-1995 (ΦΕΚ 74/Β/05-02-1996) και ευρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του Ρολογιού στην πλατεία Φιλιατρών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3147/7301/11-12- 1990 (ΦΕΚ 108/Β/28-02-1991), εντός της πλατείας Καποδιστρίου υπάρχει ένα πέτρινο χυτοδηρό σιντριβάνι το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/1826/54713/16-01-2001 (ΦΕΚ 1371/Β/18-10-2001), την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 464152/22-10-2021 (ΑΔΑ: 973Φ4653Π4-ΡΨ6) απόφαση της Υπηρεσίας μας μη έγκριση της μελέτης (που αφορά το θέμα) κατόπιν της ομόφωνης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, όπως αυτή εκφράστηκε στο με αρ.8 απόσπασμα της με 12/10-9-2021 Πράξης του, το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 46838/07-02-2022 της Υπηρεσίας μας, αίτηση του Δήμου με συνημμένη τη νέα αρχιτεκτονική μελέτη (σύμφωνα με το Σχετ.11), τα με αριθμ. πρωτ. εισερχόμενα 140094/01-04-2022 και 173288/18-04-2022, με τα οποία στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου όπως αυτή εκφράσθηκε στο με αρ. 6 απόσπασμα της με αρ.7/26-05-2022 Πράξης, που στάλθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 198/01-06-2022 διαβιβαστικό της Γραμματείας του Συμβουλίου:

«Αποφασίζουμε: Τη μη έγκριση της μελέτης “Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)” εντός του οικισμού Φιλιατρών, Δ.Ε. Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, δεδομένου ότι δεν είναι σύμφωνη με τις παρατηρήσεις της ομόφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου στο πλαίσιο διαφύλαξης της ιστορικότητας της πλατείας, δημιουργίας αρμονικού περιβάλλοντος με τα περιμετρικά αυτής νεότερα μνημεία, αλλά και διασφάλισης της γεωμετρίας της κάτοψης και του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας κατά την 12η /10-09-2021 συνεδρία του, βάσει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της Υπηρεσίας μας (Σχετικό 11.).

Ειδικότερα δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα οριζόμενα ως προς:

α) την αναγκαιότητα μελέτης του βορειοανατολικού τμήματος της Πλατείας Καποδιστρίου, όπου χωροθετούνται τα ιστορικά διατηρητέα κτήρια του Δημαρχείου, το μνημείο – Ρολόι και ο περιβάλλων χώρος τους, ως ενιαίου συνόλου σύνδεσης της Πλατείας Καποδιστρίου και του Δημαρχείου β) την απόρριψη των κάτωθι προτάσεων της μελέτης σχετικά με: 1. τη διαφοροποίηση της δαπεδόστρωσης σε υλικά και αποχρώσεις, 2. τη δημιουργία οδεύσεων με ασύμμετρη, διάταξη, ως προς κάποιο άξονα ή το σιντριβάνι, 3. την κοπή των υπαρχόντων δένδρων (εκτός των ιστορικών ευκαλύπτων και δύο μεγάλων δένδρων στη παιδική χαρά) και φύτευση νέων, ενός είδους –ροδίτικος φίκος- σε δύο μεγέθη

4. τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και δενδροφύτευσης, στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται το διώροφο ιστορικό διατηρητέο μνημείο “Γ. Σπέντζα” (νότια πλευρά της Πλατείας), ο Δήμος Τριφυλίας δύναται να υποβάλλει νέα πρόταση μελέτης επί του θέματος, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, η οποία επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθεί με ολοκληρωμένη φυτοτεχνική μελέτη».

Του Ηλία Γιαννόπουλου