1 εκ. ευρώ σε Περιστεριά και Μυκηναϊκούς Τάφους

1 εκ. ευρώ σε Περιστεριά και Μυκηναϊκούς Τάφους

Εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος η Περιστεριά, απόδοση του έργου μέχρι τέλος του 2025

Εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο χαρακτήρισε την Περιστεριά στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά την επίσκεψη και αυτοψία της χθες το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο με τους Θολωτούς Μυκηναϊκούς Τάφους, επισημαίνοντας πως το έργο ανάδειξής της, όπως και τα άλλα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι να αποδοθούν μέχρι το τέλος του 2025.

Η Περιστεριά ήταν ο πρώτος σταθμός της διήμερης επίσκεψης της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Μεσσηνία και εκεί την υποδέχθηκαν και την καλωσόρισαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Βασίλειος Καπέλιος, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση – Κεχαγιά, ο τέως αντιδήμαρχος Τριφυλίας και νυν δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Ιωάννης Μερκούρης και η πρόεδρος της Κοινότητας Μύρου, Σταυρούλα Μίχου – Ράμμου.

Η κα Μενδώνη με τους συνεργάτες της είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το μεγαλείο που αναδύεται από τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και να συζητήσουν με τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την εξέλιξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου: «SUB. 7.4.5 – Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς», ενταγμένου στο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150141)», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Η ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 7.4.5 – Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150141 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά σε εργασίες στερέωσης, συντήρησης και προστασίας των τριών θολωτών τάφων και στη βελτίωση της πρόσβασης και περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο Περιστεριάς, όπου σώζονται τα μνημεία, έγινε με υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη στις 10 Φεβρουαρίου 2022.

Η δε έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου/ σύμβασης 1 «Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς» υπεγράφη από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 14 Μαρτίου 2022.

Για την εκτέλεσή του εγκρίθηκε η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στον Πίνακα Προσωπικού που συμπληρώθηκε για τις ανάγκες της διαδικασίας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού του έργου/υποέργου.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς με: α) τη στερέωση, συντήρηση και προστασία των μνημείων και β) τη βελτίωση της πρόσβασης και περιήγησης στο χώρο.

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα προμελέτη για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, που έχει εγκριθεί με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ38/56710/2655/15.6.2010 Υ.Α., προβλέπεται η δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης κοινού, αλλά και η διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης και χώρων θέασης.

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου θα συμπεριληφθεί η ανάδειξη και προστασία των τριών θολωτών τάφων που σώζονται.

Ως εκ τούτου, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

1. Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας των θολωτών τάφων της Περιστεριάς αλλά και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό και τις λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις υποδομές εξυπηρέτησης κοινού.

2. Η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποψίλωσης, αποχωμάτωσης, ανασκαφικής διερεύνησης, όπου απαιτείται, αντιστήριξης πρανών και διάστρωσης διαδρομών περιήγησης και με δυνατότητα πρόσβασης ΑμεΑ.

3. Εργασίες για ενίσχυση, συμπλήρωση, προστασία και αποκατάσταση των ταφικών μνημείων σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας που θα εκπονηθεί.

4. Η κατασκευή των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού, καθώς και των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάδειξη του χώρου.

5. Η σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.

6. Η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης, προστασίας και στερέωσης των μνημείων και η παραγωγή πληροφοριακού και εποπτικού υλικού για την προβολή και την ανάδειξή τους (και σε γραφή Braille).

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες αναθέσεις για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού, αλλά και οι απαραίτητες προμήθειες σε χωματουργικά και οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης, εργαλεία, μέσα προστασίας και οργάνωσης εργοταξίου, δομικά στοιχεία προστασίας, πινακίδες πληροφόρησης και λοιπά εποπτικά μέσα.

Δηλώσεις υπουργού
Ύστερα από τη χθεσινή αυτοψία της στον αρχαιολογικό χώρο Περιστεριάς η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ξεκινήσαμε τη διήμερη περιοδεία μας από την Περιστεριά, ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι μόνο για την ιστορία και την προϊστορία της Μεσσηνίας, αλλά ευρύτερα της Ελλάδας. Έλεγα και πάνω χαρακτηριστικά ότι ήδη στα εγχειρίδια που έχουμε ως πρωτοετείς φοιτητές της Αρχαιολογίας, υπάρχει ειδική μνεία στην Περιστεριά. Είναι ένας χώρος ο οποίος, πέρα από την αρχαιολογική του αξία, βρίσκεται σ’ ένα πάρα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, επομένως έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να αποτελέσει πόλο επίσκεψης της συγκεκριμένης περιοχής, προφανώς και του αρχαιολογικού χώρου!

Αποφασίσαμε, γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, την ένταξή του και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε δύο έργα τα οποία είναι παρεμφερή: Η ανάδειξη της Περιστεριάς με 500.000 ευρώ και άλλες 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Μυκηναϊκών Θολωτών Τάφων της Μεσσηνίας. Ακριβώς γιατί θέλουμε να τονίσουμε την προϊστορία της Μεσσηνίας, την πρώιμη φάση των Μυκηναϊκών Βασιλείων. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόδρομες διαδικασίες.

Αυτό το οποίο επισημάναμε είναι ότι θα πρέπει τα έργα να τηρήσουν ακριβώς το χρονοδιάγραμμά τους, δεδομένου ότι υποχρέωσή μας, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η απορρόφηση του συνόλου των πόρων μέχρι το τέλος του 2025 και προφανώς η απόδοση των έργων, άρα του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, στην τοπική κοινωνία μέχρι το τέλος του 2025».

Του Ηλία Γιαννόπουλου